ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Hvezdáreň

Deti z triedy lienok a včielok navštívili hvezdáreň v Krajskom osvetovom stredisku Chrenová. Sprevádzal ich astrológ pán Juraj Pecháč.