ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Krásny úspech vo výtvarnej súťaži

Lukáško Demeter – Včielka z našej materskej školy dosiahol v súťaži „VESMÍR OČAMI DETÍ“ ocenenie a postúpil do celoslovenského kola.