ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Kŕmenie zvieratiek

Lienky, Včielky a Žabky sa zúčastnili turistickej prechádzky do mestského parku Sihoť. Užívali si kŕmenie zvieratiek a pobytu v prírode.