ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Mesiac úcty k starším

Mesiac október sa niesol v znamení úcty k starším. Naši škôlkari si pripravili takéto krásne pozdravy, aby potešili starých rodičov.