ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: MISIJNÁ BURZA

Misijná burza sa uskutoční v priestoroch MŠ 15.11. – 16. 11. 2016