ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Návšteva Uja horára

Našu materskú školu navštívil ,,ujo horár“.Oboznámil deti so všetkým, čo potrebovali vedieť k téme:

,,Zvieratká v lese“ pomáhal mu jeho verný psík Loa.