ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ – OZNAM pre rodičov

Vážení rodičia!

Vedenie MŠ Vás pozýva na stretnutie spoločenstva rodičov, ktoré sa uskutoční dňa 8.9.2016  o 16,00 hod. v jedálni základnej školy. Tešíme sa na stretnutie.
Krúžková činnosť v MŠ.
V tomto škol.roku bude krúžková  činnosť v našej MŠ prebiehať nasledovne:
Pondelok: Výtvarný – 14,45 – 15,30 hod.
Utorok: Angličtina – 14,45 – 15,30 hod.
Štvrtok: Futbalový – 13,50 – 14,35 hod.
Piatok: Ľudový tanec – 15,00 – 15,45 hod.
Krúžkovú činnosť budú viesť lektori z CCVČ Klokočina.
Prosíme rodičov o nahlásenie záujmu u triednych učiteliek do 9.9.2016.
Ďakujem za ochotu. Majka