ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Poníky v škôlke

Po dlhšej prestávke k nám opäť zavítali poníky. Z hipoterapie sa tešili Včielky a Lienky.