ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Pôstna burza

V nedeľu 18.3.2018 po sv. omšiach o 8.00, 9.30, 11.30 hod. srdečne pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na charitatívno – prezentatívnu:

P Ô S T N U      B U R Z U

pre podporu detských srdiečok MŠ sv. Gorazda.

Pagát: pôstna burza