ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: v našej škôlke nezaháľame

 

Aj napriek momentálnej situácii a sťaženým podmienkam sa deti tešia každý deň na svojich kamarátov. Tvoríme, pracujeme, hráme sa.