ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Zápis detí do MŠ + DOD

Zápis detí do Materskej školy sv. Gorazda, spojený s Dňom otvorených dverí (DOD) sa uskutoční v dňoch:

15. – 16. mája 2017

v čase 9:00 – 11:00 hod. a 14:30 – 16:00 hod.

Tags: