ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Duchovné formovanie

Pre deti v našej škôlke je každoročne pripravený bohatý duchovný program.
Výchova v rodine je dopĺňaná výchovou v našej škôlke a preto dbáme aj o duchovné, duševné a morálne formovanie detí.

Školský rok každoročne začíname aj zakončujeme svätou omšou. Okrem toho majú deti zabezpečenú účasť na svätej omši aj na niektoré sviatky počas školského roka.
Veľmi očakávaným dňom je príchod sv. Mikuláša a na sviatok narodenia Pána Ježiša sa s deťmi pripravujeme počas adventu. Táto príprava je každoročne zakončená vianočnou besiedkou, na ktorú spolu s deťmi pripravujeme veselý program pre ich rodičov.
Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa mamičkám za ich lásku. Na tento deň si deti pripravujú svoje poďakovanie formou krátkeho ale veľmi úprimného vystúpenia venovaného mamičkám.
Deti v škôlke pravidelne navštevuje pán kaplán a iní vzácni ľudia, ktorí deťom primeraným spôsobom odhaľujú krásu duchovného života