ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

História škôlky

Biskupský úrad v Nitre v zmysle zákona č. 29/1994 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení zákona č. 171/1990 Zb. § 57 B, odst. 2 a na základe cirkevného súhlasu Biskupskej konferencie Slovenska zo dňa 8. 8. 1990 zriadil dňom 27. augusta 1990 cirkevnú školu s úradným názvom Základná škola sv. Gorazda v Nitre s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Škola je umiestená v Nitre na Dlhej ulici č. 78. Zriadená škola nadväzuje na cyrilometodské tradície nášho cirkevného školstva. Meno nesie podľa prvého svätca slovenského národa, sv. Gorazda.

ZŠ sv. Gorazda v Nitre bola prvou diecéznou katolíckou školou, ktorá vznikla takmer po polstoročí prenasledovania cirkvi a najväčšiu zásluhu na vzniku našej školy má bývalý otec biskup František Rábek a Jeho Eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec.

Za pomoci odboru školstva, finančného odboru, projekcie, sponzorov a rodičov žiakov uskutočnila sa v krátkom čase rekonštrukcia ôsmich tried základnej školy, jednej triedy materskej školy, zborovne a jedálne. Postupne sa budovali kabinety, telocvičňa, učebňa na výuku jazykov a počítačov. S prestavbou školy sa upravilo okolie školy a postavila sa aj kaplnka sv. Gorazda.

Od 1. decembra 2004 sa rozhodnutím nitrianskeho diecézneho biskupa oficálne spojila naša základná škola s materskou školou a bola zriadená katolícka škola s úradným názvom Základná škola s materskou školou svätého Gorazda. Súčasne boli k škole zariadené aj školský klub detí a školská jedáleň.

V školskom roku 2012/2013 došlo k zmene zriaďovateľa ZŠ s MŠ sv. Gorazda, ktorým sa stáva Rímskokatolícka cirkev- farnosť Nitra Chrenová.

Zriaďovacia listina (PDF)