ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Personál

Vedenie školy pre MŠ:

PaedDr. Anna Fabišová – riaditeľ školy
Mgr. Gabriela Libová – zástupca riaditeľa pre materskú školu

Pedagogickí pracovníci MŠ:

učiteľky:
PaedDr.Lenka Gughová
Helena Kyjaková
Marta Molnárová
Mgr. Nikoleta Molnárová
Mgr. Mária Petríková

Nepedagogickí pracovníci MŠ:

upratovačky: Emília Frťalová, Lýdia Torišková
vedúca školského stravovania: Viera Majerechová
hlavná kuchárka: Emília Jedličková