ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Výlety

Počas školského roka je pre deti pripravených a plánovaných množstvo pekných akcií.

Deti s obľubou chodia na výlety do prírody. Ich obľúbeným miestom sú ranče v okolí Nitry, kde môžu pozorovať život domácich zvierat a vyskúšať si dokonca aj jazdu na koni.
Niekoľko krát za polrok deti navštívia divadelné predstavenie a veľkú radosť majú najmä z bábkového divadla. Návšteva kúzelníka v našej škôlke je vždy veľmi očakávanou a obľúbenou udalosťou.
S deťmi navštevujeme zaujímavé a ich veku primerané výstavy a zúčastňujeme sa na dňoch otvorených dverí u našich požiarnikov a policajtov, kde sa môžu zoznamovať s ich prácou.
Pre deti pripravujeme viac krát v školskom roku športový deň a v našej ponuke pre deti nechýba ani pravidelná návšteva plavárne.