ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Výsledky a ocenenia

Futbalový zápas 6. 5. 2014
Veľmi sa tešíme, pretože naši najmenší futbalisti priniesli zlaté medaile zo zápasu, ktorý odohrali v CCVČ na Klokočine a tak hájili farby školy. Želáme požehnaný čas s Pánom víťazom i porazeným:)

Biblia očami detí 2014
1. miesto v tomto ročníku biblickej výtvarnej súťaže obsadil Jurko Muller a 2. miesto Sabínka Matušovská. Gratulujeme obom malým umelcom a želáme veľa dobrých nápadov.

Svet fantázie 2014
Naďka Uherová a Jakubko Kĺbik nás úspešne reprezentovali v súťaži Svet fantázie. Ďakujeme Ti Pane, za všetky šikovné ručičky :).

Nitra, moje mesto
Centrum voľného času Domino udelilo cenu a diplom Tomáškovi Burdovi vo výtvarnej súťaži Nitra, moje mesto. Tomáško zobrazil vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda. Nádherná práca, maľuj a maľuj 🙂

Vesmír očami detí
Slovenská hvezdáreň v Hurbanove udelila Ninke Stopovej – z triedy Lienok diplom a cenu za víťaznú prácu v 1. kategórii celoslovenského kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Z celého srdiečka Ti blahoželáme :)+

Futbalový krúžok
Úspešne sme zvládli základy futbalu. Na každé stretnutie sme sa tešili a svoje výkony Vám predvedieme už na Deň otcov 17.6.2013. Nezabudnite nás prísť povzbudiť v športových výkonoch.

Svet fantázie
Dávidko Maier tiež reprezentoval našu materkú školu v súťaži Svet fantázie, ktorú organizovalo Domino. Blahoželáme Ti v mene všetkých kamarátov materskej školy sv. Gorazda. Nech sa Ti darí v ďalších umeleckých dielkach :).

Biblia očami detí
Sabínka Matušovská obsadila prvé miesto v krásnej súťaži Katolíckeho pedagogického a katechetického centra „Biblia očami detí“. Srdečne blahoželáme k umiestneniu i ku krásnym cenám. Ostatným súťažiacim z tried Lienok a Včielok želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.Ďakujeme Ti Pane za všetky dary 🙂

Svet fantázie
Dominika Denková sa veľmi pekne umiestnila v súťaži Svet fantázie, ktorú organizovalo Domino. Blahoželáme jej v mene všetkých kamarátov materskej školy sv. Gorazda. Nech sa Ti darí milá Dominika :).