ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Nástup do školy 10.11.2020

V prvý deň nástupu žiakov I.st ZŠ a detí MŠ  do školy po Jesenných prázdninách II v utorok 10. novembra 2020 predkladá rodič Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

Vyhlásenie predkladá rodič po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Elektronická verzia Vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka je prístupná aj v EduPage > Prihlasovanie.

Tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (PDF) – predkladá rodič v utorok 10. novembra 2020 pri nástupe žiaka do školy po celoplošnom testovaní na COVID 19