ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Nástup do školy 3.11.2020

Usmernenie  pre rodičov a žiakov pri nástupe do školy po celoplošnom  testovaní  COVD 19  v dňoch 31.10 a 1.11.2020

V prvý deň nástupu žiakov I.st ZŠ a detí MŠ  do školy po jesenných prázdninách t.j. 3. novembra 2020 sa postupuje podľa nasledujúcich inštrukcii:

 

Žiaci ZŠ do 10 rokov a dieťa MŠ:

  • AK SA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA ŽIAKA ZŠ, DIEŤAŤA MŠ (žijúci v spoločnej domácnosti) ZÚČASTNILI CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA S NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM, predkladá rodič podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka. Zákonný zástupca svojím vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.

 

  • AK SA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA ŽIAKA ZŠ, DIEŤAŤA MŠ (žijúci v spoločnej domácnosti) NEZÚČASTNILI CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA, žiak, dieťa, zostáva v domácej karanténe, zákonný zástupca informuje riaditeľku školy.

 

  • AK SA V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI ŽIAKA ZŠ, DIEŤAŤA MŠ VYSKYTNE RODINNÝ PRÍSLUŠNÍK S POZITÍVNYM VÝSLEDKOM TESTOVANIA, žiak, dieťa zostáva v domácej karanténe, zákonný zástupca informuje riaditeľku školy.

 

Žiaci 4. ročníka starší ako 10 rokov:

  • AK SA ŽIAK 4.ROČ., STARŠÍ AKO 10 ROKOV, ZÚČASTNIL CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA S NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM, zákonný zástupca predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka, žiak pokračuje v prezenčnej forme vzdelávania.

 

  • AK SA ŽIAK 4.ROČ., STARŠÍ AKO 10 ROKOV, ZÚČASTNIL CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA S POZITÍVNYM VÝSLEDKOM, zostáva v domácej karanténe, zákonný zástupca informuje riaditeľku školy.

 

  • AK SA ŽIAK 4.ROČ., STARŠÍ AKO 10 ROKOV, NEZÚČASTNIL CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA a nevie sa preukázať negatívnym výsledkom testu alebo lekárskym vyjadrením k zdravotnej konktraindikácii, kvôli ktorej sa nemohol na testovaní zúčastniť (nevzťahuje sa naň bod A1 ods.13 a bod A2 ods.11 Uznesenia vlády č. 678/2020 – žiaci sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby) ostáva v karanténe, zákonný zástupca informuje riaditeľku školy.

 

Kontakt na sekretariát školy: 0904 618 014    

Tlačivo:

Dokumenty:

 

PaedDr. Anna Fabišová

riaditeľka školy