ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Návšteva botanickej záhrady v SPU

4.10. 2018 trieda Lienok a Včielok navštívili botanickú záhradu v areáli SPU. , kde sa mali možnosť oboznámiť s jesennou úrodou ovocia a zeleniny.