ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Návšteva hasičskej stanice

Dňa 26. októbra sme so žiakmi 2. stupňa navštívili hasičskú stanicu v Nitre. Rozdelili sme sa do dvoch skupín a postupne sme spolu s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru v Nitre prehliadali hasičskú techniku.
Počas prehliadky sme videli rôzne hasičské automobily, slúžiace pri technických zásahoch, ekologických zásahoch a požiaroch. Príslušníci nám ukázali prvovýjazdové vozidlá, vozidlá určené na ťažké technické zásahy a výškovú techniku, ako sú rebríky a plošiny. Najviac sme sa tešili na hasičské striekačky, ktoré sa volajú CASky. V nich sme videli rôzne druhy hadíc, od najmenších „D“ až po najväčšie „A“, ako aj prúdnice na vodu aj penu. V technických automobiloch sme videli hydraulické nožnice určené na vyslobodzovanie ľudí zo zničených automobilov pri dopravných nehodách. Videli sme aj ekologické vozidlá, v ktorých sme si vyskúšali špeciálne obleky chrániace pred chemikáliami alebo pred teplom. Potom sme videli štvorkolky, traktor a autobus, ktoré pomáhajú ľuďom pri rôznych udalostiach.

Na koniec prehliadky sme si mohli vyskúšať prácu hasiča pri požiari. Skúsili sme hasiť imaginárny požiar vodou z hasičskej striekačky. Odchádzali sme plní nových vedomostí a zážitkov.

Karin Maksiová, 6. roč.