ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Návšteva hasičskej zbrojnice

V stredu, 26.10.2016, sme v rámci povinných účelových cvičení prierezovej témy Ochrana života a zdravia navštívili Hasičskú zbrojnicu na Klokočine v Nitre. Dozvedeli sme sa veľa o práci hasičov pri požiari a rôznych iných záchranných akciách.

Deťom pracovníci hasičskej zbrojnice vysvetlili, ako postupujú pri rozličných výjazdoch a taktiež sme mohli nahliadnuť do áut, či iných dopravných prostriedkov, ktoré pri svojej náročnej a zodpovednej práci dennodenne používajú. Žiaci si odniesli množstvo zaujímavých informácii a pozitívny zážitok.