ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Návšteva krajskej knižnice a výstavy Mikrosvet

V pondelok 23. 4. 2012 navštívili žiaci II. stupňa Krajskú knižnicu Karola Kmeťka   v Nitre.Boli rozdelení do dvoch skupín.

    Žiaci 5. – 7. roč. sa najskôr dozvedeli  informácie o tom, ako sa môžu stať čitateľmi knižnice a ako si môžu vypožičiavať knihy. Potom si vypočuli prednášku o sv. Cyrilovi a Metodovi. Dozvedeli sa, že títo dvaja bratia pochádzali zo Solúna, že prišli na Veľkú Moravu, aby šírili kresťanstvo v jazyku zrozumiteľnom pre slovanské národy. Zostavili prvý slovanský spisovný jazyk – staroslovienčinu, vytvorili prvé slovanské písmo hlaholiku, prekladali knihy, učili žiakov atď. Takisto im bolo pripomenuté, že na budúci rok oslavujeme 1150. výročie  príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Mali tiež možnosť si pozrieť knižky od rôznych autorov, ktorí písali o týchto  pre naše dejiny významných ľuďoch.

Po skončení prednášky si pozreli knižnicu a neskôr sa presunuli do nákupného centra Mlyny, kde sa  konala 3D interaktívna výstava s názvom Mikrosvet. Videli tu svet hmyzu, chrobáčikov a kvetín v megaveľkostiach na všetkých troch podlažiach Galérie Mlyny.

     

Žiaci 8. a 9. roč. si v krajskej knižnici pozreli dokument Zaujímavosti Nitrianskeho kraja. V tomto dokumente sa nachádzali: Nitriansky hrad, Topoľčiansky zámok, Arborétum Mlyňany, Zubria obora Lovce, Vodný mlyn  Kolárovo, Skalné obydlia  Brhlovce a iné.

Žiaci našej školy sa dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií, ktoré môžu využiť na vyučovacích hodinách.