ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Návšteva misionára

Dňa 22. novembra 2019 sme mali besedu s misionárom. Páter Maseo nám prišiel porozprávať o misiách v Južnom Sudáne a ukázal nám aj mnoho fotografií.
Keď tam bol, pomáhal chorým ľuďom, liečil ich, dával im jedlo, slúžil omše a krstil. Deti volali rodičov do kostola a po omši tancovali. Ľudia bežne mávali len jedno jedlo za deň. Bolo vyrobené len z múky a vody.
Páter tam prežil jednu vojnu v kostole s matkami a deťmi. Mali tam len vodu a keď sa im minula, mali ju ísť zobrať za kostol, no nemohli. Vo vedľajšom meste pôsobila sestra Veronika. Tá išla pomôcť tehotnej mamičke, no keď sa vracala, postrelili ju vojaci.
Deti v Južnom Sudáne sa pátra pýtali, ako sa žije na Slovensku. On im to nemohol vysvetliť, pretože si mnohé veci nevedeli predstaviť, napríklad, že deti u nás majú tablety a podobne. Aj my sme sa ho opýtali, ako žijú deti tam. Do školy ich chodí len málo a keď niekto vyrušuje, iní žiaci si to s ním vyriešia, pretože ich okráda o vzdelanie.
Deťom z Južného Sudánu môžeme pomôcť aj my zo Slovenska, aby mali šancu na lepší život. Je možné adoptovať si deti na diaľku, aby mohli chodiť do školy a dostali vzdelanie. Samozrejme, každý z nás im môže pomôcť aj modlitbou. Ďakujeme pátrovi Maseovi za to, že nás prišiel navštíviť a porozprával nám množstvo zaujímavých vecí.

Dominika (8. roč.)