ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Noc čítania biblie v škole

Žiaci tretích ročníkov, ktorí boli na prvom svätom prijímaní strávili piatok 24. mája po skončení ŠKD prehlbovaním svojej viery prostredníctvom hier a aktivít spojených s čítaním biblie.

Začali slávením sv. omše vo farskom kostole, po ktorej nasledovali hry a modlitby.

Témou biblických aktívit bol dobrý pastier. Na druhý deň ráno sme sa spoločne naraňajkovali a pomodlili a plní krásnych zážitkov sa vrátili domov.

Tags: