ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

NOEMOVA ARCHA

Dnes sme sa zúčastnili  divadelného predstavenia mladých umelcov z Bratislavy o Noemovej arche. Predstavenie bolo odohrané veľmi zábavne, vtipne a oslovilo všetky vekové kategórie žiakov. Bolo pre nás príjemným zážitkom  🙂