ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

NOVÉ POČÍTAČE

Milí rodičia, vďaka financiám, ktoré ste nám poskytli svojou aktívnou účasťou na Vianočných trhoch 2017 mohli sme pre žiakov zakúpiť nové výkonnejšie počítače a vybavenie do odbornej učebne informatiky.

Za vašu pomoc a štedrosť ďakujeme!