ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Obchod s ľuďmi

V piatok 15.novembra žiaci 8. a 9.roč. v rámci troch vyučovacích hodín absolvovali s Mgr. M. Bírovou z CPPaP a Mgr. M. Duchoňom z Mestskej polície preventívny edukačný kurz na tému „Obchod s ľuďmi“.  Veselo i vážne na túto tému diskutovali a učili sa ako rozpoznať hroziace nebezpečenstvo a ako mu predchádzať.