ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Objednávka zošitov COLUMBUS

Vážení rodičia, máte možnosť  si pre Vaše deti objednať  sadu zošitov  „COLUMBUS“   na  šk. rok 2013/2014.

 

Ceny zošitov pre jednotlivé ročníky

Žiaci, ktorí budú na budúci rok 2013/2014 navštevovať :

2. ročník –   4,87 €

3. ročník –  7,20  €

4. ročník –  8,00 €

5. ročník –  8,00€

6. ročník –  8,97 €

7. ročník –  9,34€

8. ročník –  7,23 €

9. ročník –  7,57 

 

V prípade záujmu ich treba uhradiť /peniaze žiaci prinesú svojej triednej pani učiteľke/ do  7. mája 2013.

Ak si plánujete zakúpiť zošity individuálne, ich zoznam nájdete na našej stránke v kategórii „ŠKOLSKÉ  POMôCKY“.

Comments are closed