ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Obvodné kolo PYTAGORIÁDY

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa pridelujú príslušné body. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorý úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže.

V obvodnom kole Pytagoriády  nás reprezentovali  Alexandra Molitorisová – žiačka 3. ročníka, ktorá sa umiestnila na 19. – 28. mieste v kategórii P3 a Samuel Bezák – žiak 4. ročníka, ktorý sa umiestnil na 7. meiste v kategórii P4.
 DSC_0789   DSC_0787