ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Obvodové kolo – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Žiaci, ktorí  postúpili do obvodového kola v súťaži  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  nás reprezentovali  28. februára 2013  v KOS.

 Na 3. mieste  sa umiestnil recitátor z II. kategórie  Peter SZOVICS /žiak 4. ročníka/.

Comments are closed