ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Ocenenie pre Mgr. Gabrielu Libovú

Komisia Konfernecie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo, subkomisia KBS pre cirkevné a ostatné školy udelila

Mgr. Gabriele Libovej (zástupkyni materskej školy)

ocenenie a pamätnú medailu za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva na Slovensku.

 

GRATULUJEME!

Pamätná medaila: PDF