ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Ocenenie pre Mgr. Zitu Ševčíkovú

Dňa 28.3.2012 – pri príležitosti Dňa učiteľov bola Krajským školským úradom v Nitre ocenená Mgr. Zita Ševčíková, za vynikajúce výsledky v práci so žiakmi so zdravotným znevýhodnením.
Pani učiteľka Ševčíková sa na našej škole venuje žiakom individuálne integrovaným v triedach, je triednou učiteľkou špeciálnej triedy a ako chovateľka psov – plemena čivava úspešne vedie kynologický krúžok.
GRATULUJEME!

 

1 Comment