ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Ocenený žiak prvej triedy

Žiaci MŠ sv. Gorazda  sa zúčastnili  XIII.  ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaži – „SVET OKOLO NÁS“, ktorá sa konala pod záštitou mesta Prešov.

Jedna z 50 ocenených prác patrila žiakovi našej MŠ Ondrejovi Ševčíkovi.

Zúčastnili sme sa tiež slávnostného odvzdávania cien. Slávnosť prebiehala v kultúrnom dome mesta Prešov, kde pre ocenených a ich sprievod bolo pripravený kultúrny program a slávnostne odovzdávanie cien za účasti čelných predstaviteľov mesta.

Diplom: PDF