ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Ochrana života a zdravia

V utorok 30.11.2012 sme mali na škole deň venovaný téme: Ochrana života a zdravia.
Žiaci 2. stupňa absolvovali postupne 3 besedy.

Mestská policajtka ich poučila o bezpečnom správaní sa v súvislosti s používaním internetu a mobilných telefónov, zodpovedala mnohé otázky. Zástupcovia červeného kríža žiakov naučili ako poskytnúť prvú pomoc pri ohrození života. Viacerí si vyskúšali resuscitáciu i masáž srdca na figuríne.

Rehoľná sestrička nám porozprávala o svojej misii na Filipínach, žiaci si pritom mohli uvedomiť aké hodnoty sú živote naozaj dôležité.