ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

OČR – ako požiadať o ošetrovné

Vážení rodičia,

bližšie informácie ohľadom nároku na ošetrovné vyplácané v súvislosti s pandémiou koronavírusu a prerušením vyučovania na škole nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.