ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Od synagógy v Nitre po Múzeum holokaustu v Seredi

Po zmene v školských osnovách sa nám, deviatakom, pridala jedna hodina dejepisu . Vďaka tomu sme si mohli rozšíriť obzor svojich vedomostí a navštíviť miesta, ktoré boli donedávna pre mnohých z nás neznáme. História prvého slovenského štátu počas 2. svetovej vojny nesie veľkú škvrnu hlavne kvôli deportáciám židovských spoluobčanov do koncentračných táborov.
Túto tmavú stránku našich dejín sme začali objavovať návštevou synagógy v Nitre. Zúčastnili sme sa prednášky o slovenských Židoch, ktorá nám obohatila vedomosti z dejepisu a expozície o židovských tradíciách i predmetoch dennej potreby.
O pár týždňov neskôr, 30. 4.2018 sme boli na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. Je to jediný autentický pracovný a koncentračný tábor na Slovensku. Nachádza sa v ňom päť vtedajších barakov, z ktorých dva sú prístupné verejnosti. Tábor slúžil najmä na zhromažďovanie a následnú deportáciu slovenských Židov do vyhladzovacích táborov. Celkovo z neho odišlo jedenásť transportov, najmä do Auschwitzu-Osvienčimu. Blízko tábora sú staré kasárne, ktoré dotvárajú celkový dojem z prehliadky. Boli sme unesení spomienkami preživšieho Jána Hanáka, ktorý prežil veľmi ťažké dospievanie v tomto tábore, neskôr v Terezíne, aj napriek tomu, že nebol Žid. Mal iba židovských predkov.
Z výkladu lektora nás zaujal osud dvoch zajatcov, ktorí ušli z koncentračného tábora v Osvienčime a podali svedectvo o praktikách nacistických veliteľov na Židoch. Vďaka nim sa oslobodili desiatky táborov. V areáli stojí aj dobytčí zrekonštruovaný vagón, ktorý slúžil na transport. Tento zážitok v nás zanechal nezmazateľnú stopu, kam až môže klesnúť ľudská dôstojnosť, prejavy rasizmu a extrémizmu. Posledný transport z tohto tábora sa uskutočnil 30. marca 1945 do koncentračného tábora v Terezíne. Po skončení akcie sme si uvedomili, akú bolesť a strach prežívali zajatci a ich rodiny počas tohto obdobia. Ešte pred odchodom nás zaujal jeden citát: „Keď zachrániš život jedného človeka, akoby si zachránil celý svet.” Inšpirujme sa touto myšlienkou a snažme sa o lepšiu budúcnosť pre nás, ale aj pre ďalšie generácie. Dejiny nášho národa majú aj temnú minulosť, ale aj najviac ľudí, ktorí dostali za záchranu ľudských životov vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi.
Autori: Zuzka K. a 9. trieda

Tags: