ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Odhlásenie stravy

Žiaka je možné odhlásiť, prípadne prihlásiť na stravu:

  • v pondelok do 7.00 h ráno,
  • v ostatné dni 1 deň vopred, najneskôr do 14.00 h.

V prvý deň neprítomnosti stravníka je možné zobrať obed do obedára do 14.00 h, následné dni sa obed nevydáva.

Odhlasovanie a prihlasovanie stravy:

  • telefonicky: 0914 199 553
  • elektronicky: prostredníctvom mobilnej aplikácie (EduPage), alebo webového rozhrania (Žiacka knižka)

Návod v PDF: EduPage – Návod na odhlasovanie stravy EduPage