ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Odhlasovanie stravy

Žiaka je možné odhlásiť, prípadne prihlásiť na stravu:

  • v pondelok do 8.00 h ráno,
  • v ostatné dni 1 deň vopred, najneskôr do 14.00 h.

V prvý deň neprítomnosti stravníka je možné zobrať obed do obedára do 14.00 h, následné dni sa obed nevydáva.

Neprítomnosť žiaka prosím nahlasujte na:

  • tel. čísle: 037/65 25 177, alebo 0904 704 964