ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Odvolanie zákazu prevádzky

Vážení rodičia, milí žiaci

RÚVZ so sídlom v Nitre, listom  č. HDM/A/2020/02674-2-Gre zo dňa 10.9.2020 odvoláva zákaz prevádzky Základnej školy s materskou školu sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra.

 

Dňa 11. septembra bolo žiakom poskytnuté riaditeľské voľno:

  • rozhodnutie o poskytnutí riaditeľského voľna: PDF

V  pondelok,  14. septembra 2020 sa obnovuje prevádzka:

  • vo všetkých triedach  MŠ.
  • pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ, vrátane ŠKD

V stredu 17. septembra 2020 sa obnovuje prevádzka:

  • pre žiakov  5. ročníka ZŠ

V  pondelok,  21. septembra 2020 sa obnovuje prevádzka:

  • pre žiakov  6. – 9. ročníka ZŠ

 

 

PaedDr. Anna Fabišová

riaditeľka školy