ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Odvolanie zákazu prevádzky

Vážení rodičia, milí žiaci

RÚVZ so sídlom v Nitre, listom  č. HDM/A/2020/02674-2-Gre zo dňa 10.9.2020 odvoláva zákaz prevádzky Základnej školy s materskou školu sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra.

V  pondelok,  14. septembra 2020 bude obnovená prevádzka  vo všetkých triedach  MŠ.

Školské vyučovanie  v ZŠ  sa obnovuje pre žiakov 1. – 4. ročníka, vrátane ŠKD.

Pre žiakov  5. – 9. ročníka ZŠ  je aj naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie.

 

 

PaedDr. Anna Fabišová

riaditeľka školy