ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

OKTÓBER MESIAC SV.RUŽENCA

V našej škole je už niekoľko rokov dobrým zvykom, že v mesiaci október sa pred vyučovaním modlíme spoločne desiatok ruženca.

Nevzdali sme to ani tento rok. Hoci sme sa nemohli spojiť tak ako po iné roky, modlili sme sa pred začiatkom vyučovania každý vo svojej triede.  Takto sme sa aj v tomto krízovom čase cítili byť  spojení  a cez Pannu Máriu sme v každom desiatku ruženca odovzdávali Ježišovi celú tú situáciu čo prežívame a prosili ho o požehnanie pre naše rodiny, školu, mesto, krajinu a celý svet.

Tags: