ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA -okresné kolo

Dňa 29.novembra 2017 sa v ZŠ Benkovej stretlo 35 najlepších slovenčinárov v okresnom kole olympiády. Naša žiačka Zuzka Kočajdová z 9.ročníka sa umiestnila na krásnom 3.mieste s počtom bodov 45.

Srdečne gratulujeme.