ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Olympijský viacboj

Vybraní žiaci štvrtého a piateho ročníka sa zúčastnili olympijskeho viacboja.  Vydarené športové podujatie v utorok 30. októbra 2012  zorganizovalo Športové gymnázium v Nitre.

Súťažilo sa v piatich športových disciplínach – prekážková dráha, prenášanie loptičiek, horizontálny výskok, preskoky cez švihadlo a 10m letmo.

Desať športovcov z našej školy – 5 chlapcov a 5 dievčat,  spoločne bojovalo a súťažilo o čo najlepšie umiestnenie. V konkurencii 6 základných škôl obstáli a nakoniec z toho bolo pekné 4. miesto. Gratulujeme!