ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Ondrej – úspešný virtuóz

Dňa 23.11.2018 sa Ondrej Ševčík , žiak 4.ročníka zúčastnil VII.ročníka celoslovenskej súťaže v komornej hre na klavíri žiakov ZUŠ Musica Camerata Ján Albrecht 2018 a v Zlatom pásme sa v 1. kategórii umiestnil na 1.mieste.

Blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších úspechov!