ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

On-line prihláška do 1.ročníka

Informácie k elektronickému zápisu žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018:
Tento dotazník bol vytvorený vzhľadom na časové zaneprázdnenie rodičov. Môžete ho vyplniť vo svojom voľnom čase  – online. Údaje z neho budú zadané do informačného systému školy ( ASC agenda). Výrazne sa nám ušetrí čas pri zápise, ktorý potom môžeme venovať vašim deťom.

Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie. Veríme, že oceníte tento moderný spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova. Údaje vypíšte prosíme aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne).

Ak v dotazníku uvediete svoj email, odošleme Vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie, že sme údaje dostali v poriadku.
Vyplnením a odoslaním online dotazníka beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených údajov pre potreby školy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. a zákona 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajoch.

Vytlačená žiadosť bude pripravená v deň zápisu na podpis. Bez podpisu zákonného zástupcu nie je žiadosť právoplatná.

ODKAZ NA ON-LINE DOTAZNÍK:  TU