ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Nástup do školy

Školské vyučovanie sa po vianočných prázdninách začína v  UTOROK  8. JANUÁRA  2013.