ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ MŠ+ZŠ

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Vedenie Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra

srdečne  pozýva rodičov  detí  MŠ  a  budúcich prvákov ZŠ na ,,Deň otvorených dverí“  dňa 27.2. 2020 v čase od 9.00 – 12.00 hod.

Záujemcovia si budú mať možnosť prezrieť  priestory MŠ a ZŠ a takisto sa  oboznámiť s  výchovou  a  vzdelávaním  na škole.

Navštívte nás alebo kontaktujte na tel. čísle  037/65 34 348 (sekretariát ZŠ).

Tešíme sa na stretnutie s Vami.