ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Oznam pre rodičov budúcich prvákov – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Vážení rodičia,

prijmite pozvanie na Deň otvorených dverí, ktorí bude 14.3.2019. Navštívte nás alebo kontaktujte na tel. čísle  037/65 34 348 (sekretariát ZŠ).