ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Oznam – Vianočná besiedka v kostole

Milí rodičia,
v stredu 21. decembra o 16:00 hod. sa v kostole sv. Martina na Chrenovej uskutoční Vianočná besiedka „Svetielko Vianoc“.

1. Žiaci, ktorí účinkujú v programe sa do kostola presunú v sprievode pedagógov o 14:00 hod. aj so školskými taškami. (pozn. školské tašky odvezieme autom) Po skončení programu deti odchádzajú z kostola domov v sprievode rodičov.

2. Ostatní žiaci zostanú v ŠKD s p. vych. Kompasovou. ŠKD bude fungovať do 16:00 hod.