ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Oznam

Milí rodičia,

vzhľadom na prechod nového programu v školskej jedálni a  v  záujme šetrenia Vašich peňazí na poplatkoch Slovenskej pošty a Vášho času, Vás prosíme o zavedenie trvalých príkazov na účet školskej jedálne za stravu od 1. 3. 2013.

 

 

Celodenná strava MŠ  – trvalý príkaz   23,80 eur

Strava žiaka 1. stupňa                                 20,20 €

Strava žiaka 2. stupňa                                 21,80 €

 

Účet školskej jedálne                          0854588004/5600

 

Podrobnosti o sumách stravného nájdete na www.zsgorazdova.sk, prípadne sa informujte u vedúcej školskej jedálne.

Odhlasovanie stravy  je možné v pondelok do 8,00 hod. ráno a počas ostatných dní v týždni do 14,00 hod. deň vopred,  na mailovej adrese  sjgorazd@gmail.com   alebo  na tel. č.  0904/704964

 

Za porozumenie ďakujeme.

 

 

 

 

Comments are closed