ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRENajnovšie príspevky

Prihlásenie rodiča do EduPage

Prihlásenie rodiča do EduPage

in Oznamy, Elektronická žiacka knižka

Elektronická komunikácia, klasifikácia a vedenie triednej dokumentácie v 1. až 9. ročníku prebieha elektronickou formou. Postup prihlásenia do školského informačného systému EduPage: PRIHLÁSENIE RODIČA DO EDUPAGE PRIHLÁSENIE DO MOBILNEJ APLIKÁCIE Po prihlásení získa rodič prístup k aktuálnym informáciám o školských udalostiach, známkach svojho dieťaťa zo všetkých predmetov, ale aj veľa ďalších informácií: rozvrh dňa, oznamy, dochádzka, domáce úlohy, jedálny lístok, odhlasovanie zo stravy, oznámenia o konaní školských a mimoškolských akcií (rodičovské združenia, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, exkurzie). ::Kde nájdem prihlasovacie […]

Read more ›
Zošity a školské pomôcky

Zošity a školské pomôcky

in Oznamy

Pozrite si aktualizovaný zoznam zošitov a školských pomôcok pre nový šk. rok 2020/2021. TU: Zošity a školské pomôcky

Read more ›
Hlasujete za projekt Gesto pre mesto

Hlasujete za projekt Gesto pre mesto

in Novinky

Naša škola sa zapojila do výzvy: Zlepšime spoločne život rodičov a detí!, ktorú vyhlásila banka Raiffeisen. Milí rodičia, podporte náš projekt GORAZDOV SLÁVIK a pomôžte získať finančnú podporu na jeho realizáciu. Hlasujte prosím hneď, máme čas len do konca augusta! Chcem hlasovať: TU Cieľom projektu je podpora speváckych talentov v prezentácii ľudovej, modernej a náboženskej piesne  v speváckej súťaži GORAZDOV SLÁVIK. Podujatie prispieva k rozvíjaniu priateľských vzťahov medzi deťmi, rodičmi a pedagógmi zúčastnených škôl a k rozvoju ich umeleckého cítenia. […]

Read more ›
Tlačivo – Vyhlásenie COVID (rodič)

Tlačivo – Vyhlásenie COVID (rodič)

in Oznamy

Pri prvom nástupe alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, v období do konca šk. roka 2019/2020, predkladá rodič  písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo: Vyhlásenie COVID – rodič (DOC)

Read more ›
Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka ZŠ

in Oznamy

Milí rodičia, zápis do prvého ročníka ZŠ bude na základe usmernenia Ministerstva školstva prebiehať od 15. do 30. apríla 2020  bez osobnej účasti dieťaťa ELEKTRONICKOU FORMOU. ON-LINE PRIHLÁŠKU VYPLŇTE UŽ DNES: https://gorazdnr.edupage.org/register/ V prípade, že nemáte možnosť vyplniť túto prihlášku elektronicky, kontaktujte riaditeľku školy na t.č.: 0904 704 964, alebo mailom: riaditelnr@gmail.com Všetky doteraz vyplnené prihlášky evidujeme. O ďalšom postupe zápisu vás budeme informovať. Najčastejšie otázky: Ako zapisať dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží […]

Read more ›
7. apríl 2020 – Deň kresťanských učiteľov

7. apríl 2020 – Deň kresťanských učiteľov

in Oznamy, Duchovný život

7. apríla si kresťanskí učitelia pripomínajú sviatok patróna učiteľov svätého Jána de la Salle. Nech čnosti dobrého učiteľa – múdrosť, pokora či veľkodušnosť, ktoré svätý Ján vyzdvihoval, nechýbajú ani jednému z nás. Pán Boh zaplať.

Read more ›
Opatrenia ministerstva školstva – vyučovanie prerušené do odvolania

Opatrenia ministerstva školstva – vyučovanie prerušené do odvolania

in Oznamy

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov […]

Read more ›
Prerušenie prevádzky školy

Prerušenie prevádzky školy

in Oznamy

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým […]

Read more ›
Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

in Oznamy

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, NITRA v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje v dňoch 12. a 13. marca 2020 riaditeľské voľno žiakom ZŠ a deťom MŠ  z technicko-organizačných dôvodov (porucha na vodovodnej prípojke) a zároveň z dôvodov súvisiacich s pokynmi mesta Nitra o uzavretí škôl a školských zariadení. Dokument: Riaditeľské voľno (PDF) PaedDr. Anna Fabišová (riaditeľka školy)

Read more ›
KORONAVÍRUS – aktuálne informácie a usmernenia

KORONAVÍRUS – aktuálne informácie a usmernenia

in Oznamy

Aktuálne informácie, usmernenia  a pokyny nájdete na stránke:  EduPage > Koronavírus WEB: www.gorazdnr.edupage.org/blog1  

Read more ›