ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRENajnovšie príspevky

Advent

Advent

in Novinky

Advent sme začali sv. omšou, počas ktorej p. kaplán posvätil adventné vence na ktorých počas tohto obdobia každý deň zapaľujeme sviecu pri našej spoločnej modlitbe. Advent (z latinského „adventus“ – príchod) znamená príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Advent nám  pripomína, že […]

Read more ›
Čo so starou batériou?

Čo so starou batériou?

in Aktivity, Vzdelávanie a výchova

Stará batéria obsahuje olovo – ktoré už starí Féničania využívali ako jed. Okrem toho obsahuje aj kyselinu  sírovú a ťažké kovy. Môže znečistiť pôdu, vodu a najmä ohroziť zdravie ľudí. Hoci stará batéria predstavuje nebezpečný odpad, dá sa opäť využiť ako druhotná surovina. Napríklad štartovacie batérie z automobilov sa zvyčajne odoberú tam, kde staré vymieňajú za nové.  Až 98 % olova z batérií sa vďaka modernej technológii premení na čisté olovo, ktoré sa dá opäť využiť na výrobu novej batérie. […]

Read more ›
Informatická súťaž – iBOBOR 2012-2013

Informatická súťaž – iBOBOR 2012-2013

in Aktivity, Súťaže

Aj v tomto školskom roku si žiaci mohli overiť svoje vedomosti z informatiky a porovnať sa so svojimi rovesníkmi. Zapojili sme sa do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Úspešní riešitelia: David Ceglédy, 7. ročník Kristína Fáberová, 7. ročník Filip Abelev, 9. ročník Andrej Gedai, 9. ročník Denis Marcinkech, 8. ročník Dominik Cabadaj, 9. ročník Matej Viskup, 7. ročník Zuzana Petríková, 5. ročník Gratulujeme! Konečné poradie žiakov ZŠ Ako by ste obstáli VY? Otestujte sa a porovnajte svoje vedomosti z informatiky: TU

Read more ›
Olympijský viacboj

Olympijský viacboj

in Aktivity, Súťaže, Úspechy a ocenenia

Vybraní žiaci štvrtého a piateho ročníka sa zúčastnili olympijskeho viacboja.  Vydarené športové podujatie v utorok 30. októbra 2012  zorganizovalo Športové gymnázium v Nitre. Súťažilo sa v piatich športových disciplínach – prekážková dráha, prenášanie loptičiek, horizontálny výskok, preskoky cez švihadlo a 10m letmo. Desať športovcov z našej školy – 5 chlapcov a 5 dievčat,  spoločne bojovalo a súťažilo o čo najlepšie umiestnenie. V konkurencii 6 základných škôl obstáli a nakoniec z toho bolo pekné 4. miesto. Gratulujeme!

Read more ›
Ochrana života a zdravia

Ochrana života a zdravia

in Základná škola

V utorok 30.11.2012 sme mali na škole deň venovaný téme: Ochrana života a zdravia. Žiaci 2. stupňa absolvovali postupne 3 besedy. Mestská policajtka ich poučila o bezpečnom správaní sa v súvislosti s používaním internetu a mobilných telefónov, zodpovedala mnohé otázky. Zástupcovia červeného kríža žiakov naučili ako poskytnúť prvú pomoc pri ohrození života. Viacerí si vyskúšali resuscitáciu i masáž srdca na figuríne. Rehoľná sestrička nám porozprávala o svojej misii na Filipínach, žiaci si pritom mohli uvedomiť aké hodnoty sú živote naozaj […]

Read more ›
„Vzdušné zámky“

„Vzdušné zámky“

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Dňa 1. októbra 2012 sa žiaci II. stupňa zúčastnili výchovného koncertu s protidrogovou tematikou pod názvom Vzdušné zámky v kine Max v Nitre. Drogy sú jedným z tých najzákernejších výťahov do vysnívaných výšok. Na chvíľu spravia z chalana kráľa vzdušných zámkov a z dievčaťa princeznú, no realita je taká, že tá vysnívaná koruna na hlave je tŕňová, slaná od sĺz a červená od krvi. Predstavenie v  podaní profesionálnych hudobníkov bolo obohatené o názornú tematickú videoprojekciu. Melodická rocková hudba a pozitívne texty piesní boli podporené pútavým hovoreným slovom v podaní Borisa Lettricha, […]

Read more ›
Výtvarná súťaž „Sv. Cyril a Metod očami detí“

Výtvarná súťaž „Sv. Cyril a Metod očami detí“

in Aktivity, Súťaže, Duchovný život

Prvá súťaž, na ktorej sme sa v novom školskom roku zúčastnili bola výtvarná  súťaž „Sv. Cyril a Metod očami detí“.      Súťaž bola určená pre žiakov 6. a 7. ročníka. Našu školu zastupovali Lucia Valentíková zo 6. ročníka a siedmaci Michal Páleník, Vanesa Osvaldová, Viktória Floreková, Michaela Škvareková a Melánia Šmičeková.               Kreslenie ikon prebiehalo vo voľných priestoroch Nitrianskeho hradu a podhradia. Zúčastnilo sa asi 50 detí z rôznych ZŠ.       Vyhodnotenie súťaže […]

Read more ›
„Exkurzia u Gorazda“

„Exkurzia u Gorazda“

in Základná škola, Úspechy a ocenenia, Krúžky

V milostivom Roku sv. Cyrila a Metoda sa naša škola zapojila do dvoch významných stretnutí. Prvé sa odohralo  22.septembra 2012. V deň liturgickej spomienky sv. Emeráma  sa na malebnom Nitrianskom hrade uskutočnilo stretnutie výhercov letnej súťaže Katolíckych novín „Leto so sv. Gorazdom.“ Pri tejto príležitosti predviedli žiaci našej školy divadelnú hru s názvom „Exkurzia u Gorazda“. Scenár predstavenia, napísal Peter Sýkora- riaditeľ festivalu Gorazdov Močenok. Dramaturgicky a režijne ho pripravila Mgr. Silvia Antonyová. Hra priblížila podmienky, v akých solúnski bratia […]

Read more ›
Divadelné predstavenie pre našich „prvostupniarov“

Divadelné predstavenie pre našich „prvostupniarov“

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Základná škola, Duchovný život

Dňa 21.septembra sa žiaci 1.stupňa zúčastnili divadelného predstavenia  „Zabudnutý čert“ v Starom divadle Karola Kmeťku v Nitre. Počas predstavenia boli  deti  svedkami toho,  ako sa aj  veľký neposlušník  môže stať  lepším 🙂  

Read more ›
Sv. Gorazd – patrón našej školy

Sv. Gorazd – patrón našej školy

in Aktivity, Duchovný život

Svätý Gorazd bol učeník sv. Cyrila a Metoda. Podľa všetkého to bol prvý svätec, ktorý pochádzal priamo zo Slovenska. Prof. Ján Stanislav zastával mienku, že pochádzal od Galanty, kde dodnes jestvujú miestne mená Goražd‘, Gorazda (teraz Gorazdov). Tam sa podľa neho kedysi nachádzal majetok gorazdovskej rodiny. O Gorazdovi máme v historických prameňoch niekoľko zmienok. Tak v staroslovienskom Žití sv. Metoda (XVII. kap.) sa hovorí, že keď sa Metoda pred smrťou pýtali, koho určuje za svojho nástupcu, „ukázal im na jedného […]

Read more ›